گزارش سفر – وین

از مدتها پیش برای انجام یک سخنرانی و طبعا دیدار با هموطنان ایرانی به وین دعوت شده بودم و من نیز پذیرفته بودم. این دعوت که به وسیله « کانون فرهنگی ایرانیان وین » صورت گرفته بود، در اواخر آوریل انجام شد. روز پنجشنبه ۹اردیبهشت / ۲۹ آوریل از فرودگاه رم به قصد وین حرکت کردم. گرچه هواپیما با سه ساعت تأخیر پرواز کرد. نمی دانم علت همان مشکلات هوا به دلیل ماجرای آتشفشان ایسلند بود یا چیز دیگری. در فرودگاه وین …

گزارش سفر – وین

 از مدتها پیش برای انجام یک سخنرانی و طبعا دیدار با هموطنان ایرانی به وین دعوت شده بودم و من نیز پذیرفته بودم. این دعوت که به وسیله « کانون فرهنگی ایرانیان وین » صورت گرفته بود، در اواخر آوریل انجام شد. روز پنجشنبه 9 اردیبهشت / 29 آوریل از فرودگاه رم به قصد وین […]