برای دخترم مریم

  نه! انگار نمی شود کار روزانه را ادامه داد! صبح روز پنجشنبه19 فروردین است. پشت کامپیوتر نشستم تا کار معمول هر روزه ام را آغاز کنم. اما اول طبق معمول سری به ایمیل ها و نیز چند سایت خبری زدم تا ببینم دنیا دست کیست! سایت جرس را دیدم. عنوان نوشته ای از مریم […]

برای دخترم مریم

 n نه! انگار نمی شود کار روزانه را ادامه داد! صبح روز پنجشنبه19 فروردین است. پشت کامپیوتر نشستم تا کار معمول هر روزه ام را آغاز کنم. اما اول طبق معمول سری به ایمیل ها و نیز چند سایت خبری زدم تا ببینم دنیا دست کیست! سایت جرس را دیدم. عنوان نوشته ای از مریم […]

نواندیشان دينى و جنبش هاى سياسى ايران معاصر

جرس – از سر آغاز پیدایش روشنفکری و نواندیشی دینی در ایران دو جریان موازی اما متفاوت گاه مخالف تا به امروز در تلاش و جستجو برای حلي در برابر پرسش ها و چالش هاي جامعه ايران بوده اند. در دوران استبداد ناصري و در ميانۀ حكومت خاندان قاجار بر اين مرز و بوم كه […]