۱- علل جرائم و راه مبارزه با آنها سال چاپ اول: ۱۳۵۳
۲- عدل در جهان­بینی توحیدسال چاپ : ۱۳۵۴
۳- بتهای شکسته تاریخ چاپ : ۱۳۵۶
۴- مردی از کویر ( با همکاری سید رضا تقوی)سال چاپ : ۱۳۵۶
۵- نگاهی به تاریخ صد ساله اخیر ایران۱۲۶۸-۱۲۹۹تاریخ چاپ : ۱۳۵۸
۶- نقدی بر کتاب «شهید مطهری افشاگر توطئه» تاریخ چاپ اول : ۱۳۶۴
۷- امام صادق و مذاهب چهارگانه نویسنده : استاد اسد حیدرترجمه : حسن یوسفی اشکوری تاریخ چاپ : ۱۳۶۹
۸- ابن بادیس و الجزایرنویسنده: محمد المیلی ترجمه : حسن یوسفی اشکوری تاریخ چاپ : ۱۳۷۱
۹- پیشگامان تجددگرای مسلمان در عصر جدید نویسنده : احمد امین ترجمه : حسن یوسفی اشکوری تاریخ چاپ : ۱۳۷۶
۱۰- درای قافله هفت مقاله در معرفی، زندگی، آثار و افکار سید جمال­الدین اسدآبادی تاریخ چاپ : ۱۳۷۶
۱۱- شریعتی و نقد سنت سال چاپ: ۱۳۷۹
۱۲-در تکاپوی آزادی سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان جلد اول : قسمت نخست
۱۳- در تکاپوی آزادی سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان قسمت دوم تاریخ چاپ : ۱۳۷۹
۱۴- شریعتی، ایدئولوژی، استراتژی نویسنده : حسن یوسفی اشکوری تاریخ چاپ : ۱۳۷۷
۱۵- بازخوانی قصه خلقت سال چاپ: ۱۳۷۷
۱۶- نوگرایی دینی تاریخ چاپ اول : ۱۳۷۸
۱۷- یاد ایامرویکردهای سیاسی در جنبش اصلاحات تاریخ چاپ : ۱۳۷۹
۱۸- خرد در ضیافت دین تاریخ چاپ اول : ۱۳۷۹
۱۹- تأملات تنهایی دیباچه­ای بر هرمونتیک تاریخ چاپ : ۱۳۸۲
۲۰- نامه­هایی از زندان به دخترم مروری بر تاریخ دو قرن اول ایران و اسلام تاریخ چاپ اول : ۱۳۸۳
۲۱- نقد گفتمان دینی نویسنده : نصر حامد ابوزید مترجمان : حسن یوسفی اشکوری و محمد جواهر کلام تاریخ چاپ : ۱۳۸۳
۲۲ – از برلین تا اوین – یادداشت های زندان ۷۹-۸۳، سوئد، نشر باران، ۲۰۱۷ (۱۳۹۵) دوجلد
۲۳ – سیره و سیمای محمد در قرآن، به کوشش امیر قربانی، نشر الکترونیکی، ۱۳۹۵
۲۴ – جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام، لندن، اچ انداس، ۱۳۹۶ (جلد اول – قابل دسترسی در آمازون)
۲۵ – جستارهایی تاریخ هفتاد سال نخست اسلام، تورنتو (کانادا)، بنیاد سهروردی، ۱۳۹۷ (جلدوم دوم – قابل دسترسی در آمازون)

 nn۱- علل جرائم و راه مبارزه با آنها سال چاپ اول: ۱۳۵۳n۲- عدل در جهان­بینی توحیدسال چاپ : ۱۳۵۴n۳- بتهای شکسته تاریخ چاپ : ۱۳۵۶n۴- مردی از کویر ( با همکاری سید رضا تقوی)سال چاپ : ۱۳۵۶n۵- نگاهی به تاریخ صد ساله اخیر ایران۱۲۶۸-۱۲۹۹تاریخ چاپ : ۱۳۵۸n۶- نقدی بر کتاب «شهید مطهری افشاگر توطئه» تاریخ چاپ اول : ۱۳۶۴n۷- امام صادق و مذاهب چهارگانه نویسنده : استاد اسد حیدرترجمه : حسن یوسفی اشکوری تاریخ چاپ : ۱۳۶۹n۸- ابن بادیس و الجزایرنویسنده: محمد المیلی ترجمه : حسن یوسفی اشکوری تاریخ چاپ : ۱۳۷۱n۹- پیشگامان تجددگرای مسلمان در عصر جدید نویسنده : احمد امین ترجمه : حسن یوسفی اشکوری تاریخ چاپ : ۱۳۷۶n۱۰- درای قافله هفت مقاله در معرفی، زندگی، آثار و افکار سید جمال­الدین اسدآبادی تاریخ چاپ : ۱۳۷۶n۱۱- شریعتی و نقد سنت سال چاپ: ۱۳۷۹n۱۲-در تکاپوی آزادی سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان جلد اول : قسمت نخستn۱۳- در تکاپوی آزادی سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان قسمت دوم تاریخ چاپ : ۱۳۷۹n۱۴- شریعتی، ایدئولوژی، استراتژی نویسنده : حسن یوسفی اشکوری تاریخ چاپ : ۱۳۷۷n۱۵- بازخوانی قصه خلقت سال چاپ: ۱۳۷۷n۱۶- نوگرایی دینی تاریخ چاپ اول : ۱۳۷۸n۱۷- یاد ایامرویکردهای سیاسی در جنبش اصلاحات تاریخ چاپ : ۱۳۷۹n۱۸- خرد در ضیافت دین تاریخ چاپ اول : ۱۳۷۹n۱۹- تأملات تنهایی دیباچه­ای بر هرمونتیک تاریخ چاپ : ۱۳۸۲n۲۰- نامه­هایی از زندان به دخترم مروری بر تاریخ دو قرن اول ایران و اسلام تاریخ چاپ اول : ۱۳۸۳n۲۱- نقد گفتمان دینی نویسنده : نصر حامد ابوزید مترجمان : حسن یوسفی اشکوری و محمد جواهر کلام تاریخ چاپ : ۱۳۸۳n۲۲ – از برلین تا اوین – یادداشت های زندان ۷۹-۸۳، سوئد، نشر باران، ۲۰۱۷ (۱۳۹۵) دوجلدn۲۳ – سیره و سیمای محمد در قرآن، به کوشش امیر قربانی، نشر الکترونیکی، ۱۳۹۵n۲۴ – جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام، لندن، اچ انداس، ۱۳۹۶ (جلد اول – قابل دسترسی در آمازون)n۲۵ – جستارهایی تاریخ هفتاد سال نخست اسلام، تورنتو (کانادا)، بنیاد سهروردی، ۱۳۹۷ (جلدوم دوم – قابل دسترسی در آمازون)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *