اخبار کوتاه

1

2

3

4

5

اشاره: چندی پیش یکی از خبرنگاران رادیو دویچه وله در آلمان دو پرسش از من کرد و من به هر

ادامه >>
گزارش
اندیشه

جلسه يازدهم: پنجشنبه ۲۹ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۸ فوريه ۲۰۱۰ در این بخش به دو موضوع اشاره می کنم: علل زوال ساسانیان اسلام و رنسانس ایرانی عوامل فروپاشی شاهنشاهی بزرگ ساسانی: 1 – استبداد و

ادامه »

جلسه دهم: پنجشنبه ۲۲ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۱ فوريه ۲۰۱۰ ساسانیان تمرکز قدرت و تشکیل نخستین دولت دینی در این بخش به سه موضوع اشاره می کنم: خاندان و تبار شاهان ميراث تمدن ساسانى خاندان

ادامه »

جلسه نهم: پنجشنبه ۸ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰ اشکانیان دوران تکثر اجتماعی در این قسمت به چهار نکته اشاره می کنیم: خاندان سلسه شاهان علل زوال میراث اشکانیان خاندان یکی از شش

ادامه »

جلسه هشتم: پنجشنبه ۱ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۰ اسکندر و سلوکیان روزگار فترت در این قسمت به چند نکته اشاره می کنیم: جنگها و فتح ایران اهداف حمله به ایران و شرق شخصیت

ادامه »
پرونده ویژه
انتشارات زیتون

برای اولین بار بعد از استقرار جمهوری اسلامی مردم در اعتراضات خیابانی دست به حرکتی اعتراضی زدند که هدفش روحانیون بود…

خواندنی ها
نوا و نما
پیشخوان کتاب