سلسله سخنرانى‌هاى معرفت شناسى قرآن در انجمن اسلامى مهندسین ۱۳۸۴

بدست • 29 فوریه 2012 • دسته: معرفت شناسى قرآن

سلسله سخنرانى‌هاى ذیل بطور هفتگى در انجمن اسلامى مهندسین در ایران تحت عنوان معرفت شناسى قرآن کریم در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ ایراد گشته است:

قسمت اول به تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت دوم به تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت سوم به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت چهارم به تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت پنجم به تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت ششم به تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت هفتم به تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت هشتم به تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت نهم به تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت دهم به تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت یازدهم به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت دوازدهم به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت سیزدهم به تاریخ ۷ دى ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت چهاردهم به تاریخ ۱۴ دى ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت پانزدهم به تاریخ ۲۸ دى ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت شانزدهم به تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت هفدهم به تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت هجدهم به تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت نوزدهم به تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت بیستم به تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت بیست و یکم به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت بیست و دوم به تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.