توضیحی ضروری در باب ملی – مذهبی و میراث سحابی

در چند سال اخیر بارها دیده ام که برخی به تلویح و بسیاری به تصریح به مناسبت های مختلف فردی از جریان موسوم به ملی – مذهبی را به عنوان ادامه دهنده راه زنده یاد مهندس عزت الله سحابی و از این رو یک ملی – مذهبی اصیل معرفی کرده اند. در انتخابات ریاست جمهوری […]