سخنان شجاعانه یک دانشجو در جلسه مرسوم آقای خامنه ای

6 این روزها سخنان جوان دانشجویی به نام وحیدنیا در حضور خامنه ای نقل محافل و رسانه ها است. در چهارشنبه گذشته جمعی از دانشجویان نخبه (برگزیدگان المپیادها و دانشگاهها) با آقای خامنه ای دیدار داشتند. در این جلسه مانند دیگر دیدارها چند نفر صحبت کردند و بعد رهبری نیز سخنانی گفتند. معمولا در این […]