رسانه های شیطان / ایرنا و فارس و کیهان

چهار شنبه 29 مهر 88 / 21 اکتبر 2009

1

از دیروز نمایشگاه مطبوعات در مصلای تهران برگزار شده است سبزها از پیش اعلام کرده بودند که در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. از این رو مراسم افتتاحیه که قرار بود پس از شروع کار نمایشگاه برگزار شود، ساعت از پیش اعلام شده برگزاری را تغییر دادند و نیز در ساعتی پیش از باز شدن درب نمایشگاه این مراسم با حضور وزیر جدید ارشاد و مقامات دولتی به طور غیر علنی انجام گردید. اما مردم پس از آن با نشانه های سبز در نمایش ظاهر شدند و با رفتن به غرفه ها و نوشتن مطالبی در دفتر یادداشت ها حضور اعتراضی را خود را به نمایش گذاشتند. از جمله پرچمی سبز بر پیشانی غرفه کیهان نشاندند و نیز در یادادشت ها شعارهای خود را نوشتند. مانند: ما بی شماریم، مرگ بر دیکتاتور، تظاهرات خس و خاشاک در 13 آبان و از همه جالب تر: رسانه های شیطان / ایرنا و فارس و کیهان. در مقابل از نشریات وابسته به جنبش سبز (مانند اعتماد) حمایت کردند. این تاکتیک چندان قوت گرفت و اثرگذار بود که به زودی حراستی ها و امنیتی ها به دست و پا افتاده و دفاتر را جمع کردند و یا دیگران از دیدن نوشته های پیشین محروم کردند. گفتنی است که این نمایشگاه تحت حفاظت و کنترل شدید امنیتی و پلیسی قرار دارد. به هرحال سبزها نمی گذارند که کودتاچیان آرام بگیرند و می خواهند به شکل یک کابوس خفه کننده آرامش را از آنان بگیرند.

2

شمار کشته شدگان چند روز پیش در سیستان به 56 نفر رسید. قابل ذکر این که شورای امنیت با انتشار اطلاعیه این حادثه تروریستی را محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان و کمک کنندگان مالی گروه ریگی شدند. این بیانیه دست جمهوری اسلامی را برای هر نوع برخورد با زندانیان گروه یاد شده بیش از پیش باز می گذارد.

3

اخیرا رئیس بنیاد شهید اعلام کرده است از آنجا که ندا آقاسلطان به دست دشمنان کشته شده شهید شمرده می شود و از این رو نام او در شمار شهیدان بنیاد شهید ثبت خواهد شد و خانوده او تحت حمایت بنیاد قرار می گیرند.

واقعا «به حق چیزهای نشنیده»! می خواهند با ریاکاری و نفاق تمام و حتی پررویی تمام شهیدی که نماد جنبش سبز را که دنیا آن را به چنین عنوانی شناخته به سود خود مصادره کنند. وقتی رئیس جمهور انتصابی شان در حضور هزاران مردم سیادت موسوی و شال سبز را به سود خود مصادره می کند و خود را سید معرفی می کند و از هیچ چیز پروا نمی کند، از دیگر افراد زیردست وی چنین کاری شگفت نیست! اما روشن نیست به چه دلیل قاتل ندا مأمور دشمن بوده و این ادعا در کجا و در کدام دادگاه و یا هیئت رسیدگی کننده ثابت شده است؟ زمانی که نام و عکس و مشخصات قاتل ندا، که به دست مردم افتاده بود، در رسانه ها منتشر شده است، چرا آن فرد بازداشت نشده و به اتهام وی رسیدگی نشده است؟

4

گفته می شود به کیان تاج بخش 12 سال حبس داده اند. نیز به زیدآبادی 7 سال که البته تأیید نشده است. برخی دیگر نیز به حبس های سنگین محکوم شده اند و چنین محکومیت هایی قابل پیش بینی بود اما احتمال دارد که برای مهار بحران باشد و لذا ممکن است برخی از این احکام تخفیف پیدا کند و یا اساسا افراد زیاد در زندان نمانند و در واقع این احکام برای زیر تیغ نگهداشتن فعالان سیاسی باشد.

یادداشت های روزانه قسمت یکصدو شست و چهارم

سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message