استقبال از صفار هرندی (وزیر پیشین ارشاد) با لنگه کفش در دانشگاه تهران

سه شنبه 28 مهر 88 /  19 اکتبر 2009

1

مقاله ای تحت عنوان «به یاد زیدآبادی و پایمردی هایش» نوشتم که امروزدر سایت روز منتشر شده است.

2

سازمان خبرنگاران بدون مرز طبق روال سالانه اش رتبه بندی وضعیت آزادی را در جهان منتشر کرده است که اولین رتبه از آن دانمارک است و آخرین اریتره. ایران امسال با ده درجه سقوط در قیاس با سال گذشته رتبه 72 را دارد و پس از ایران سه کشورند که از ایران پایین ترند: ترکمنستان (173)، کره شمالی (174) و اریتره  (174). این سازمان سه کشور اخیر را با عنوان «کشورهای جهنمی» یاد کرده است. این هم مطبوعات کشور خامنه ای – احمدی نژاد که رئیس جمهور انتصابی اش آن را آزادترین کشور دنیا می داند و با کمال پررویی در آمریکا ادعا می کند میزان آزادی در ایران صد برابر آمریکاست.

3

امروز دانشجویان دانشگاه آزاد کرج دست به تظاهرات زدند و بر ضد دولت کودتا شعار دادند و شعار ها نیز همان شعارهای معمول این نوع تظاهرات است.

4

امروز در سایت گویا عکس ها همراه با اخباری از جلسه سخنرانی چند روز پیش صفار هرندی وزریر پیشین ارشاد اسلامی در دولت نهم منتشر شده است که خیلی جالب است. در این جلسه که در دانشگاه تهران برگزار شده بود، دانشجویان سبزپوش باشعارهای معمول از صفار هرندی استقبال کردند. مانند: قاتل برو گم شو، دروغگو برو گم شو، مرگ بر دیکتاتور . . . دانشجویان با پرسش های پیاپی و حتی همراه با ادای کلمات تند و گاه توهین آمیز وزیر پیشین را به چالش کشیدند. حتی برای وی لنگه کفش پرتاب کردند. در یکی از عکس ها صفار هرندی لنگه کفش پرتاب شده را در دست دارد و روشن نیست برای چه. گفتنی است که جمهوری اسلامی و مقامات آن از پرتاب کفش بوسیله  جوان عراقی منتظر الزیدی به جرج بوش رئیس جمهور آمریکا چه استقبالی کردند و حتی در نماز جمعه تهران عده ای وادار کردند که مترسک بوش را لنگه کفش باران کنند. حال نوبت به خودشان رسیده است. به هرحال طبق گزارش صفار به رغم تلاش برای مقاومت، سرانجام مجبور شد که سالن را رها کند و خارج شود.

یادداشت های روزانه – قسمت یکصد و شصت و سوم

شنبه 18 فروردین 1403

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message