دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی در ارتباط با چند جوان تاجیک و متهم به دست داشتن در کشتار یک سالن کنسرت در روسیه، با صراحت تمام و چند بار با تأکید اعلام کرد که نه تنها این افراد باید اعدام شوند بلکه تمام اعضای خانواده آنان مانند پدر و مادر و همسر و فرزندان و برادر و خواهر نیز باید کشته شوند!! یا للعجب!!  

پس از  شنیدن این سخن شگفت و هراس آور به یاد جمله ای افتادم که در دهه چهل یا پنجاه در قالب تیتری در مجله فردوسی دیده بودم که نوشته بود: دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه! به نظر رسید که وضعیت دنیا به گونه ای شده است که جز دیوانگی و خروج از عقلانیت نامی ندارد. وضعیت به گونه ای است که عده ای در روز روشن و در یک رسانه بین المللی و علی رؤس الاشهاد به خود جرأت می دهند که صریحا چنان سخنی بگویند!

توضیح بیشتر آن است وقتی که رئیس دولت روسیه در دهه دوم قرن بیست و یکم و بر خلاف تمامی قوانین و قواعد بین المللی در روز روشن به کشور همسایه حمله و تجاوز نظامی کند و ده ها هزار انسان بیگناه را در دو طرف می کشد و شهرها را ویران می کند و از طریق عضویت در سازمان ملل و مهم تر با حق وتو در آن نهاد بین المللی به ریش دنیا می خندد، آن وقت گماشتگان چنان حکومتی نباید افراد متهم دستگیر شده را شکنجه کنند و بدتر آن را در رسانه های عمومی نشان دهند و یک فرد مدافع تمام عیار چنان نظام سفاکی آیا نباید علنا از کشتار تمامی افراد متهم (و نه حتی مجرم بر اساس رأی دادگاه) دفاع کند؟!

از آن سو و رسواتر وقتی یک دولت عضو سازمان ملل یعنی رژیم صهیونیستی اسرائیل شش ماه است که به یک شهر کهن فلسطینی با تمام قوا حمله نظامی می کند و به مردمان عادی و بی دفاع غزه هجوم می برد و بیش از 32 هزار انسان غیر نظامی را می کشد و حدود 13 هزار کودک را با وحشیانه ترین شکل نابود می کند و در عین حال بدان افتخار می کند، آنگاه نباید یک فرد روسی، از نابودی تمامی افراد وابسته به فرد متهم دفاع کند و با افتخار از آن سخن بگوید؟

از آن رسواتر وقتی برخی افراد اسرائیلی به گزارش همان بی بی سی با صراحت تمام اعلام می کنند که هیچ فلسطینی بیگناه نیست چرا که اغلب آنان حامی حماس هستند و حتی از عملیات آن سازمان فلسطینی حمایت می کنند و در این صورت باید مجازات شوند، دیگر از یک فرد روسی پرورش یافته در دامن استالینیسم و پوتینیسم چه انتظاری می توان داشت؟ وقتی یک فرد اسرائیلی (متأسفانه ایرانی) در همان بی بی سی بارها در این شش ماه اعلام کرده یک کودک فلسطینی اهل غزه که روی زانوی مادر نشسته بالقوه یک تروریست است و این بدان معناست که نسل کشی حق ماست، دیگر سخن گفتن از حقوق بشر و قانون و دموکراسی و عدالت و دادگاه و تناسب جرم و مجازات و آزادی و دیگر افتخارات آدمی در جهان مدرن غربی بی معنی و در عمل بلاموضوع خواهد بود و در نهایت این همه دعاوی جز شوخی تلخ و به سخره گرفتن این همه نیست و نخواهد بود!     

در هرحال جز تکرار همان جمله تکراری «دنیای دیوانه» نمی توان چیزی گفت. متأسفانه بر آنچه در غزه و به طور کلی در جهان می گذرد، نامی جز دیوانگی درخور نیست. چرا که چنین می نماید که عقل و اندیشه و انسانیت و عدالت به کلی تعطیل شده و در خوشبینانه ترین حالت در حال تعطیلی است! دریغ و هزاران افسوس!

جمعه 10فروردین 1403    

Share:

More Posts

Send Us A Message