تداوم جنبش سبز با اعلام موسوی؛ اقدام تروریستی در سیستان و بلوچستان و کشته شدن شماری از فرماندهان سپاه

یکشنبه 26 مهر 88 / 18 اکتبر 2009

1

صبح امروز در سیستان و بلوچستان در یک جلسه ای که در آن شماری از فرماندهان سپاه و برخی اشخاص محلی سنی شرکت دادند، با انجام یک عملیات تروریستی و انتحاری کسانی از فرماندهان و افراد حاضر کشته شدند. شمار کشته شدگان تا کنون 30 نفر اعلام شده است. ظاهرا گروه تروریستی و تندرو و سلفی و متعصب «جندالله» به رهبری عبدالمالک ریگی، که احتمالا به پشتیبانی خارجی ها دلگرم اند، مسؤلیت این عملیات فاجعه آمیز را بر عهده گرفته است. گرچه این جنایات به هر حال محکومند و بی گمان نه به نفع دموکراسی است و نه به سود اهداف عدالت خواهانه مردم منطقه و حتی نه به نفع افکر ظاهرا ضد تبعیض خود این گروه هاست، اما وقعیت این است که سیاست های حاکمیت نیز به گونه ای است که این گونه افکار و اعمال را نه تنها ریشه کن نمی کند بلکه بر آن دامی زند.

2

اعلام شد که دادگاه حجاریان را به پنج سال حبس تعلیقی محکوم کرده است. گرچه احتمال دارد که در تجدید نظر اندکی تخفیف داده شود اما به نظر می رسد متهمان را به تناسب به محکومیت های سنگین محکوم خواهند کرد. البته به نظر می رسد به تدریج زندانیان را آزاد کنند. اما همان پروژه سال 80 در مورد نهضت آزادی و ملی – مذهبی را این بار نیز اجرا می کنند. یعنی محکومیت های سنگین اما پس از آن آزادی و بعد همه را زیر تیغ و شمشیر داموکلس نگهداشتن. این سیاستی است که از یک سو حاکمیت را از تنگنا رها می کند و از سوی دیگر برای تحت کنترل و تحت نظارت داشتن فعالان سیاسی و مدنی افاقه می کند. با این همه گرچه این سیاست بی تأثیر نیست اما چندان کارآمد نیز نخواهد بود.   

3

آقای مقیسه یکی از اعضای کمیته تحقیق و رسیدگی به آسیب دیدگان پس از انتخابات دستگیر شد. الویری هنوز آزاد نشده است.

دوشنبه 27 مهر 88 / 19 اکتبر 2009

1

اعلام شده است که هدایت آقایی (از اعضای کارگزاران) و شهاب الدین طباطبایی (از اعضای مشارکت) هرکدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده اند. نیز مقامات قضایی گفته اند که حکمی برای حجاریان صادر نشده است. به نظر می رسد که همان پروژه در تور نگهداشتن زندانیان در دوران پس از آزادی در حال اجراست.

2

یک فیلم 17 دقیقه ای اینترنتی از موسوی در سایت ها منتشر شده است که وی در گفتگویی برخی دیدگاه هایش را در بارة موضوع وحدت ملی و طرح هاشمی و مهدوی کنی و نیز شبکه های اجتماعی برای تداوم جنبش سبز راه امید مطرح کرده است. مهم ترین بخش سخن ایشان این بود که تا زمانی که مردم اغتشاشگر خوانده می شوند و رأی مردم به حساب نمی آید، سخن از وحدت گفتن بی معناست. او باز به ادامه جنبش اعتراضی از طریق گسترش شبکه های اجتماعی تأکید کرد و گفت این جنبش مانند زندگی است و بنابراین تعطیل ناپذیر است. به نظر می رسد ایشان این ارتباط اینترنتی را با مردم در داخل و خارج ادامه خواهد داد.

3

جبهه مشارکت بیانیه مبسوطی منتشر کرده است که به تفصیل به ادعاهای چند کیفرخواست دادگاه های اصلاح طلبان و اتهامات مطرح شده در آن ها در مورد این حزب و افراد متهم زندانی پاسخ داده شده است. البته تا این لحظه قسمت نخست این بیانیه منتشر شده و دوقسمت دیگر نیز انتشار می یابد.

4

در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حامیان جبش سبز با سبزپوشی خود نمایشگاه را سبزپوش کردند و این اقدام بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته است.

5

امروز شمار مقتولین دیروز در سیستان و بلوچستان 42 نفر اعلام شد.

یادداشت های روزانه – قسمت یکصدو شصت و دوم

پنجشنبه 7 فروردین 1403

سه شنبه 28 مهر 88 /  19 اکتبر 2009

1 مقاله ای تحت عنوان « به یاد زیدآبادی و پایمردیهایش » نوشتم که امروزدر سایت روز منت

Share:

More Posts

Send Us A Message