سخنرانی احمدی نژاد برای سالن خالی در سازمان ملل؛ تلاش برای تسلیم شدن هاشمی رفسنجانی

جمعه 3 مهر 88 / 25 سپتامبر 2009

1

اکنون روشن شده است که در اجلاس سازمان ملل هنگام سخنرانی احمدی نژاد فقط 45 کشور در جلسه حضور داشتند و بقیه یا از آغاز اصلا شرکت نکردند و یا در اوایل رفتند و یا به تدریج جلسه را ترک کردند. در فیلم های پخش شده در رسانه های تصویری نشان داده می شود که سالن تقریبا خالی است و از این رو برخی از تفسیرها عنوان «سخنرانی برای سالن خالی» برای احمدی نژاد انتخاب کردند. البته همین هیئت ها نیزغالبا از کشورهای آفریقایی و عربی و آمریکای جنوبی و در سطح پایین بودند.

نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این جلسه مدارکی برای اثبات هولاکاست نشان داد تا نادرست بودن حرف های احمدی نژاد را ثابت کند. او نیز با وقاحت و دو از ادب به کسانی که در جلسه هنگام سخنرانی احمدی نژاد حاضر بودند گفت شما از این کار شرم نمی کنید؟

حال روشن می شود که دامنه تظاهرات ایرانیان و حتی با مشارکت شماری از غیر ایرانی بسیار بیشتر آن بوده است که در آغاز به نظر می رسید. در کنار ساختمان سازمان ملل و در جلو ساختمان هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل و هتل محل اقامت هیئت ایرانی و هتل مهمانی احمدی نژاد جمعیت های زیادی گرد آمده و بر ضد احمدی نژاد و دولت کودتا و در حمایت از جنبش اعتراضی ایران و موسوی و کروبی شعار می دادند و نمادهای سبز را حمل می کردند و پلاک های زیادی با نوشته های گوناگون و عکس های موسوی را با خود داشتند. یکی از این نوشته ها این بود: خس و خاشاک بر می خیزد، حتی از نیویورک. اینان خواهان اخراج احمدی نژاد از آمریکا بودند. گفته شده است که امسال شمار کمتری از ایرانیان دعوت احمدی نژاد را برای ضیافت شام پذیرفته بودند و به همین دلیل شمار بیشتری از دانشجویان و یا افراد دیگری از خارجیان را به سالن آورده بودند.  ایرانیان معترض در جلو سالن جمع شده بودند و شعار می دادند: ایرانی بی غیرت، خجالت، خجالت. شماری از ایرانیان مقیم کانادا با دو چرخه از تورنتو تا نیویورک رکاب زده بودند. یکی از این افراد گفته بود هنگامی که در رکاب زدن خسته می شدیم، برای خود شعاری درست کرده بودیم. می گفتیم: مردم ایران، زندان اوین، پابزن برو برو جلو.

گفتنی این که در یک مصاحبه تلفنی زمانی که خانم خبرنگار عکس ندا را در دست گرفت و در بارة کشته شدنش پرسید، احمدی نژاد گفت که او قربانی یک اغتشاش است و قتل او نیز مشکوک است. بعد از جیب یا بغلش عکس زن مسلمانی که چندی پیش در جلسه دادگاهی در آلمان به دست یک نژاد پرست با ضربات چاقو کشته بود در آورد و نشان داد و گفت چرا در رسانه های آمریکا از کشته شدن این زن مسلمان چیزی گفته نمی شود؟ خانم خبرنگار گفت من در بارة نقض حقوق بشر در کشور شما می پرسم! اما احمدی نژاد بی اعتنا همچنان به نشان عکس مار ادامه می داد! به راستی بعید می دانم در تاریخ کسی به وقاحت و شیادی این آدم پیدا شده باشد!

2

در شورای امنیت مصوبه ای تصویب شده است که بر اساس آن اگر کشورهایی چون کره و ایران به قطعنامه های سازمان ملل عمل نکنند با تحریم های بیشتری مواجه خواهند شد. به ایران سه ماه دیگر مجال داده شده است تا تصمیم بگیرد.

3

دیروز اعضای مجلس خبرگان به دیدار رهبری رفتند که هاشمی نیز حضور داشت. خامنه ای در این نشست باز ادعا کرد که اعتراضات پس از انتخابات برنامه ریزی شده بود و هدف آن ایجاد اختلاف بین مردم و نظام بوده است. او گفت گرچه این اعتراضات مهار شد اما نخبگان و خواص با سکوت و یا تأیید این اعتراضات به آن دامن زدند. او گفت خواص نباید با سکوت و یا حرف هایی به این فتنه کمک کنند. او باز انتخابات را باشکوه خواند که مردم به شکل بی سابقه ای نظام را مورد حمایت قرار دادند و با رأی بالایی رئیس جمهور را انتخاب کردند. روشن است که می خواهند هاشمی را نه  تنها به تسلیم بلکه به غلط کردم وادار کنند.

4

در نماز جمعه امروز باز احمد جنتی برای به گفته او اغتشاشگران شاخ و شانه کشید و گفت اگر قوة قضائیه نتواند این ها را مجازات کند مردم خودشان باید با اغتشاشگران برخورد کنند. به نظر می رسد که در دستگاه قضائی تصمیماتی در مورد تعدیل برخورد با اصلاح طلبان و زندانیان گرفته شده و یا چنین تمایلی غلبه کرده و از این رو جنتی نگران شده و به نوعی عکس العمل نشان می دهد و یا دست به تهدید می زند. نیز رحیم صفوی در سخنان پیش از خطبه های تهران به نخبگان هشدار داده و گفته است با حمایت از اغتشاشات و یا سکوت در برابر آن ها به رهبری جفا می کنند و البته روشن است که باز هدف هاشمی است. اگر هاشمی تسلیم هم بشود، مخالفانش او را راحت نخواهد گذاشت. اما اگر مقامت کند و در کنار مردم بماند، احتمال دارد محفوظ بماند و حداقل نام نیکی از خود در تاریخ به یادگار بگذارد.

یادداشت های روزانه – قسمت یکصدو پنجاه و دوم

شنبه 23 دی 1402

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message