دولت به این بی اعتباری هرگر ندیده ملتی!

5

در یک فیلم دیدم که هنگام دفن پرویز مشکاتیان، آهنگ ساز نامدار که چند روز پیش در گذشته بود، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا، وقتی که نمایندة وزارت ارشاد خواست صحبت کند، مردم حاضر که غالبا از موسیقی دانان و هنرمندان بودند، با دست و سوت زدن و سر و صدا مانع حرف زدنش شدند. در تاریخ معاصر ایران دولت به این بی اعتباری کمتر وجود داشته است.

6

طبق گزارش برخی افراد در مجلس خبرگان امضا جمع می کردند برای برکناری آیت الله دستغیب شیرازی که گویا با مخالفت خامنه ای روبرو شده و منتفی گشته است. جالب است حال که یک مرد روحانی پیدا شده و در پی انجام وظیفه دینی و قانونی خویش است، با چنین برخوردهایی مواجه می شود.

7

امروز آقای دیوان بیگی اطلاع داد که از کنسولگری آمریکا اطلاع داده اند که با ویزای ما موافقت شده و گفته اند که پاسپورت ها را ببریم و ویزا را دریافت کنیم. از آنجا که چند روز دیگر سفری به بلژیک دارم، ناچار پس از بازگشت مراجعه خواهیم کرد.

یادداشت های روزانه – ادامه قسمت یکصدو پنجاه و دوم

سه شنبه 26 دی 1402

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message