اسرائیل تروریستی ترین دولت جهان (در حاشیه ترور سردار موسوی)

فکر نمی کنم در جهان کسی باشد که نداند و اذعان نکند که دولت اسرائیل در میان اعضای سازمان ملل، تروریستی ترین دولت است که از قضا در شمار تروریسم دولتی تعریف می شود. اصولا زمینه های عینی بروز و ظهور رژیم صهیونیستی از انتشار اطلاعیه بالفور (وزیر خارجه وقت بریتانیا) و در پی آن […]