ترفند دیرین اسرائیل: قرار دادن جهان در برابر عمل انجام شده

یکی از ترفندهای دیرین و شناخته شده اسرائیل از آغاز تا کنون آن بوده است که، برای تثبیت اقتدار بلامنازع خود در منطقه و به ویژه محو کردن بومیان فلسطینی، تدابیری به کار برد که هم بومیان را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و هم مردم جهان و احیانا دولت های مختلف را؛ […]