نمونه هایی دیگر از تجاوز جنسی به زنان در دوران اخیر و در سالیان گذشته

پنجشنبه 26 شهریور 88 / 17 سپتامبر 2009 1 آقایان مهندس سحابی، دکتر احمد حاج سید جوادی و دکتر یزدی با ارسال نامه ای به رئیس صندوق بین المللی پول از او خواسته اند که به استناد مدارکی که همراه نامه ارسال می شود، دلارها و طلاهای ایرانی که چندی پیش در ترکیه توقیف شده […]