بیانیه همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران

زیتون- جمعی از اساتید دانشگاه‌های اروپا و آمریکا با صدور بیانیه‌ای همبستگی  خود با جامعه‌ی دانشگاهی ایران اعلام کرده  و همکاران خود   را در ایران و در همه کشورهای جهان را به «پشتیبانی از استادان قربانیِ سرکوب حکومتی و نیز دفاع از استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک در تدریس و پژوهش و یادگیری برای […]