بیانیه آیت الله منتظری و دعوت به شکستن سکوت و اقدام برای رفع بحران موجود

11 چند روز پیش آیت الله منتظری با انتشار بیانیه ای خطاب به علما از سکوت آنان در برابر انحرافات بزرگ در اسلام و نظام اسلامی و جنایات پدید آمده انتقاد کرده و از آنان خواست که سکوت را بشکنند و کاری بکنند. او اعلام کرد که به جای ولایت فقیه ولایت نظامی و نظامیان […]