مستندترین انگیزه قیام حسین بن علی

هرسال که محرم فرا می رسد و داستان امام و کربلا دگربار ورد زبان ها می شود، عموما از پیام امام حسین و یا پیام عاشورا و مانند آن سخن می گویند. اما در این میان برداشت ها و فهم ها از رخداد کربلا و حرکت حسین بن علی به شدت متفاوت و حتی متعارض […]