مسجد مکی؛ مناره ای در کویر ایران

مسجد مکی زاهدان؛ مناره ای در کویر ایران بگذارید از همین آغاز بگویم، جنبشی که از اواخر شهریور 1401 در ایران آغاز شد و عمدتا به خیزش و یا «انقلاب مهسا» شهرت دارد و شعار محوری اش «زن، زندگی، آزادی» است، تا این لحظه هم دستاوردهای بی مانند و ماندگاری داشته است. هرچند این خیزش […]