انتشار نوشته ای از یک جوان مورد تجاوز قرار گرفته (به عنوان نمونه اثبات مدعای کروبی)

دوشنبه 2 شهریور 88 / 24 آگوست 2009

1
چند روز پیش نامه ای خطاب به علما و به طور خاص به موسوی و خاتمی و کروبی و هاشمی با امضای حدود 300 نفر از روزنامه نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور نوشته و منتشر شده است که در آن با اشاراتی به شرایط بحرانی کشور و رفتارهای حاکمیت و از جمله دولت کودتا از علما و شخصیت های یادشده خواسته است که کاری بکنند و افزوده شده که در حد حرف و اعتراض لفظی کفایت نمی کند باید اقدامات عملی کرد. با اشاره به نقش مثبت علما در مشروطیت و در نهضت ملی و انقلاب اسلامی از آنان خواسته شده است که در کنار مردم قرار گرفته و از جنبش اعتراضی حمایت کرده و آن را با تا پیروزی به پیش ببرند. البته کسانی نیز در خارج از کشور جداگانه پس از انتشار بیانیه آن را امضا کرده و از آن حمایت به عمل آورده اند.
2
دو روز پیش دکتر محمد ملکی در تهران بازداشت شد. روشن نیست هدف این اقدام چه بوده است.
3
امروز نوشته ای از یکی از جوانان مورد تجاوز قرار گرفته منتشر شده است که در آن به چگونگی آشنایی اش با کروبی و مراجعه اش به دستگاه قضایی و عدم رسیدگی آن نهاد اشاره شده است. آقای کروبی این بار برای مقابله با منکران دعاوی اش به طور مستند اقدام کرده است. در ضمن در این نامه روشن شده است که حتی در دستگاه قضایی نیز عزم لازم برای رسیدگی وجود نداشته است.
4
در روزهای اخیر دو مقاله از من در سایت روز و راه سبز منتشر شده است. مقاله روز تحت عنوان «این همه هیاهو چرا؟» بوده که در بارة گفته های کروبی و در واقع در حمایت از ایشان است. البته این نوشته را در هفته پیش برای انتشار در روزنامه «اعتماد ملی» ارسال کرده بودم و به دلیل توقیف روزنامه در سایت روز منتشر کردم. عنوان مقاله دو م بخش سوم «در حاشیه نقش و جایگاه نماز جمعه» بود.
یادداشت های روزانه – قسمت یکصدو سی و هفتم
سه شنبه 9 خرداد 14

Share:

More Posts

Send Us A Message