برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و قدرت در عصر سلطنت ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۴nدين و قدرت در عصر سلطنت ۲nبه مدت ۵۹ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=LKIMpx5Uyjonnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1744.mp3]nnپس از زوال سلسله عباسی در سال ۶۵۶ هجری جهان اسلام وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. از یک سو خلافت حدود هفت قرنی با حمله‌ی گسترده و ویرانگر مغولان و نیز تا حدودی هجوم صلیبی‌های غربی و جنگ‌های […]