سفر به ایران

جمعه 30 اسفند 87 / 20 مارس 2009 1 عصر روز سه شنبه کیوسی را به قصد رم ترک کردم. در رم آقای سید علی اکبر موسوی خوئینی را دیدم. ایشان چند روز پیش تلفنی با من تماس گرفت و معلوم شد که در ایتالیاست و در شهر میلان. گفت که تقاضای ویزا از آمریکا […]

بررسی فقه سنتی در واجب نبودن پوشش موی سر

اشاره: این مقاله به آقای محمد موسوی عقیقی است که در زیتون منتشر شده است. حجاب از دیرباز در میان جامعه ی مسلمانی، بهانه ای بوده، تا به زنانی که «موی» خود را نمی پوشاندند، اتهام بی عفتی زده شود. بعد از انقلاب اسلامی ایران توسط یک فقیه، این موضوع با شدت بیشتری ادامه پیدا […]