اقدام سعید مرتضوی برای محاکمه رهبران اسرائیل تحت عنوان «جنایت علیه بشریت»!

سه شنبه 13 اسفند 87 / مارس 2009 n1nشنیدنی است که آقای سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده است که یک لیست 15 نفره از مسئولان دولت اسرائیل را تحت عنوان «جنایتکاران علیه بشریت» به پلیس بین الملل (اینترپول) داده و از آنها خواسته است که این افراد را تحویل دهند تا […]

اقدام سعید مرتضوی برای محاکمه رهبران اسرائیل تحت عنوان «جنایت علیه بشریت»!

سه شنبه 13 اسفند 87 / مارس 2009 1 شنیدنی است که آقای سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده است که یک لیست 15 نفره از مسئولان دولت اسرائیل را تحت عنوان «جنایتکاران علیه بشریت» به پلیس بین الملل (اینترپول) داده و از آنها خواسته است که این افراد را تحویل دهند […]