جلوگیری از سخنرانی کروبی در گرگان

جمعه 9 اسفند 87 / 27 فوریه 2009
1
دو روز پیش گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر درجهان منتشر شد و طبق معمول در باره ایران به تفصیل صحبت شده و موارد مختلف از نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده و گفته شده است وضعیت حقوق بشر در ایران از سال 2007 بدتر شده است. البته سخن درستی است.
اما در سخنان خانم کلینتون وزیر خارجه در این مورد دو مطلب قابل توجه وجود داشت. یکی این که بهبود حقوق بشر در سیاست خارجی دولت جدید بسیار مهم و برجسته خواهد بود، و دوم این که ما با تمام نهادهای حقوق بشری در جهان و در داخل برای بهبود حقوق بشر همکاری خواهیم کرد. در دولت سابق آمریکا کمتر به مساله نقض حقوق بشر توجه و اشاره می شد و از این نظر اشاره خانم کلینتون مهم و قابل توجه است.
2
آقای کروبی با ارسال نامه ای به آقای محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، شدیدا به برخورد با دراویش گنابادی انتقاد کرده است. این اقدام ایشان بسیار به جا و به موقع بود و ای کاش آقای خاتمی و دیگران نیز با چنین رفتارهایی برخورد می کردند. به هر حال این اقدام آقای کروبی در انتخابات به نفع ایشان هم خواهد بود.
3
چیزی که در آثار هنری شهر(مخصوصا نقاشی) مانند واتیکان ودیگر شهرهای ایتالیا و در سطح کلان تری در تمام اروپا و غرب برجسته است حضور پر رنگ مذهب مسیحیت قرون وسطی از طریق مریم و مسیح است. می توان گفت تمدن و فرهنگ غربی در تسخیر مریم و فرزندش است که غالبا به صورت کودک دیده می شود. اگر این مادر و پسر از تمدن و فرهنگ و هنر غربی حذف شوند، چیز قابل ذکری باقی نمی ماند. البته اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوئیم می توانیم بگویم شاکله هنر و فرهنگ اروپایی و به ویژه ایتالیایی از اوایل قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم در چند نماد خلاصه و برجسته شده است. مریم، مسیح، صلیب و قدسین. جنبه غیر تمدنغربی نیز عبارت است از زن و همراه با برهنگی و سکس که یادگار اومانیسم یونانی و به طور کلی فرهنگ هلنی است و ربطی به مسیحیت شرقی ندارد.
دوشنبه 12 اسفند 87 / 30 فوریه 2009
1
سخنانی از آیه الله منتظری به صورت فیلم و در گفت وگو با یک نفر (که نمی دانم کیست) در سایت ها منتشر شده است که در آن اطلاعات مهمی از حوادث سال 67-68 و اعدام چند هزار زندانی سیاسی و برخی امور مربوط به آقای خمینی و خامنه ای و وزارت اطلاعات و احمد خمینی گفته شده است که البته گویا به گفته ایشان در کتاب خاطراتشان هم آمده است.
2
از سخنرانی آقای کروبی در دانشگاه گرگان جلوگیری کردند. اما ایشان گفته اند که من در مقام ریاست جمهوری با این گروههای خودسر برخورد خواهم کرد. گر چه ممکن است ایشان در مقام ریاست جمهوری اعتراض هم بکند (که البته در جای خود خوب است) اما ایشان بهتر از دیگران می دانند که ریشه این برخوردها و اقدامات به غلط «خودسر» کجاست و مگر امکان دارد رئیس جمهو یا ،هر کس دیگر، بتواند از آن جلوگیری کند؟
دستگیریهای دانشجویان، زنان، کارگران و . . . با شدت ادامه دارد. شمار دستگیری دانشجویان امیرکبیر هر روز بیشتر می شود. نیز بسیاری از دانشجویان دانشجویان دانشگاه شیراز در زندانند و برخی از آنها، مانند برخی دانشجویان (امیر کبیر) در اعتصاب غذا هستند.
یادداشت های روزانه – قسمت شصت و ششم
شنبه 14 فروردین 400

Share:

More Posts

Send Us A Message