جهاد اسلامی، ماهیت و اهداف آن

درآمد اکنون، وقت آن رسيده است كه به جهاد و قتال به عنوان سيره پيامبر در قرآن بپردازيم و ببينيم كه جهادها و جنگهاي متوالي نبی اسلام در مدينه چگونه بوده و داراي چه انگيزه و فلسفه و ماهيت و چه هدفي بوده است. به طور مشخص به اين پرسش‌‌ها پاسخ دهيم كه: آيا اين […]