پاسخ به یک اعتراض

شاره: اخیرا بیانیه ای تفصیلی در باب سیاست خارجی جمهوری اسلامی منتشر شد که شماری از جمله من آن را امضا کرده ایم. پس از انتشار آن برخی دوستان خود و صد البته با حسن نیت و وطن خواه از آن بیانیه اظهار ناخرسندی کرده و از جمله از من گله کرده اند که چرا […]

تهدید تلویحی به ترور خاتمی

چهار شنبه 23 بهمن 87 / 11 فوریه 2009 n n 1 nمقاله ای تحت عنوان «آرمان های انقلاب در جمهوری اسلامی» نوشته بودم که در سایت روز امروز چاپ شده است. n 2 nاحمدی نژاد در سخنان دیروز خود در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب صریحا از آمادگی ایران برای گفت وگو با آمریکا سخن […]

پاسخ به یک اعتراض

شاره: اخیرا بیانیه ای تفصیلی در باب سیاست خارجی جمهوری اسلامی منتشر شد که شماری از جمله من آن را امضا کرده ایم. پس از انتشار آن برخی دوستان خود و صد البته با حسن نیت و وطن خواه از آن بیانیه اظهار ناخرسندی کرده و از جمله از من گله کرده اند که چرا […]

تهدید تلویحی به ترور خاتمی

چهار شنبه 23 بهمن 87 / 11 فوریه 2009 1 مقاله ای تحت عنوان «آرمان های انقلاب در جمهوری اسلامی» نوشته بودم که در سایت روز امروز چاپ شده است. 2 احمدی نژاد در سخنان دیروز خود در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب صریحا از آمادگی ایران برای گفت وگو با آمریکا سخن گفت اما بعید […]