ما شرمنده ایم!

کشنبه 27 بهمن 87 / 15 فوریه 2009
1
از آن جا که حال پدرم خوب نیست و مادرم نگران، قرار شده است که به ایران باز گردم و برای روز 28 اسفند بلیط رزو کرده ایم. بالاخره مقاومت من برای ماندن در برابر عواطف و احترام به پدر و مادر رنگ باخت. با این همه قرار شده است که پس از یک ماه باز گردم ولی چشمم آب نمی خورد که بتوانم حداقل به زودی برگردم. ببینم چه می شود. هر چه پیش آید خوش آید.
2
روز جمعه با رادیو فردا گفتگو کوتاهی در باره بحث خلقت انسان در اسلام داشتم که به مناسبت دویستمین سال در گدشت داروین و کتاب خلقت انسان دکتر سحابی بود.
3
مقاله ای تحت عنوان «بیهوده سخن به این درازی نبود» در نقد یکی از مصاحبه های آقای مصطفی ملکیان نوشتم و برای روزنامه اعتماد ملی فرستادم.
4
اخیرا بیانیه ای با امضای حدود 300 نفر از نویسندگان و روشنفکران ایرانی خارج نشین تحت عنوان «ما شرمنده ایم» خطاب به بهائیان ایران نوشته و از این که جامعه روشنفکری تا کنون در طی این صد سال درباره تضییع حقوق آنان سکوت کرده و چیزی نگفته اند، شرمنده اند. متن خوبی است و باید این تابو شکسته شود. شاید من هم چیزی نوشتم.
چهارشنبه 30 بهمن 87 / 18 فوریه 2009
1
طبق گزارش سایت روز نشریه «صبح صادق» وابسته به سپاه جزوه 16 صفحه ای علیه خاتمی و اصلاح طلبان منتشر کرده و در آن تندترین و بی پایه ترین اتهامات را متوجه خاتمی و برخی دیگر کرده است. این ها گام هایی است که یکی پس از دیگری برداشته می شود. ببینیم تا پایان کار چه خواهد شد. چند روز قبل آقای خاتمی گفته بود که اگر در بالا اراده ای باشد، این تخریب ها قابل کنترل است.
2
بازداشت دانشجویان و فعالان زن و برخی اصناف دیگر هر روز گسترده تر می شود و شمار آن ها آنقدر زیاد است که نمی توانم آن ها را بنویسم. از جمله شمار قابل توجهی از دانشجویان شیراز دستگیر شده و بعضی از آن ها در اعتصاب غذا هستند.
3
چند روز قبل آقای دری نجف آبادی، دادستان کل کشور، از وزارت اطلاعات خواسته است تا مقامات امنیتی به کار جامعه بهائیان ایران رسیدگی کند و استدلال کرده است که عقایدشان آزاد است اما حق فعالیت تبلیغی و تبلیغ علیه نظام را ندارند و گفته است که این ها جاسوس و وابسته به صهیونیست ها هستند. روشن نیست که ماجرا از چه قرار است و چرا هر روز بر بهائیان فشار بیشتری وارد می شود. احتمالا بهایی ها از فضای بحران زده کشور و دین گریزی مردم و جوانان استفاده کرده به تبلیغ دین خود روی آورده اند و این امر آقایان را نگران کرده است. چنان که در مورد دراویش چنین است. آقایان به جای این که به اعمال خود توجه کنند، مانع دیگران می شوند و حال آن که تجربه نشان داده است که این نوع اقدامات نتیجه عکس می دهد.
یادداشت های روزانه – قسمت شصت و دوم
شنبه 9 اسفند 99

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message