گزارشی از مراسم سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما

دامه یادداشت مورخ 1 بهمن 87 6 امروز مراسم سوگند و آغاز ریاست جمهوری آقای بارک اوباما بود که مراسم ان تقریبا به طور کامل و زنده حدود پنج ساعت از تلویزیون صدای آمریکا (طبعا رسانه های بزرگ آمریکا و جهان نیز) پخش شد و من بخش عمده ای از آن را دیدم. واقعا دیدنی […]