قتل معلم فرانسوی؛ از «توهین به مقدسات» تا نقد «قرائت خشن از اسلام»

اشاره: مقاله زیر نوشته آقای دکتر احمد صدری استاد مطالعات جهان اسلام‌ در دانشگاه لیک فورست که در تاریخ 25 اکتبر 2020 در تارتمای بی بی سی منتشر شده است. nnمانند هر واقعه تاریخی دیگری علل این رویداد وحشتناک نیز بینهایت است. اما در میان حلقه‌های دخیل به این واقعه تلخ در این یادداشت به […]

اعتراضات مردمی در جهان به جنایات اسرائیل و سکوت مطلق در ایران

شنبه 21 دی 87 / 10 ژانویه 2009 n 1 nحملات زمینی و هوایی اسرائیل و کشتار مردم غزه در فلسطین همچنان ادامه دارد و هر روز قربانیان تازه ای می گیرد. طبق آخرین خبر دیروز 860 نفر کشته و بیش از 3000 نفر مجروح به جای گذاشته است. دنیا شاهد آن است و سران […]

قتل معلم فرانسوی؛ از «توهین به مقدسات» تا نقد «قرائت خشن از اسلام»

اشاره: مقاله زیر نوشته آقای دکتر احمد صدری استاد مطالعات جهان اسلام‌ در دانشگاه لیک فورست که در تاریخ 25 اکتبر 2020 در تارتمای بی بی سی منتشر شده است. مانند هر واقعه تاریخی دیگری علل این رویداد وحشتناک نیز بینهایت است. اما در میان حلقه‌های دخیل به این واقعه تلخ در این یادداشت به […]

اعتراضات مردمی در جهان به جنایات اسرائیل و سکوت مطلق در ایران

شنبه 21 دی 87 / 10 ژانویه 2009 1 حملات زمینی و هوایی اسرائیل و کشتار مردم غزه در فلسطین همچنان ادامه دارد و هر روز قربانیان تازه ای می گیرد. طبق آخرین خبر دیروز 860 نفر کشته و بیش از 3000 نفر مجروح به جای گذاشته است. دنیا شاهد آن است و سران اغلب […]