یادی از مردی بزرگ و دوستی دانشمند

هنوز از اندوه مرگ خنیاگر موسیقی و ادب و فرهنگ دیرپای ایران زنده یاد محمدرضا شجریان رها نشده ایم که تألم خبر مرگ عزیزی دیگر از مردان بزرگ این یار یعنی دکتر غلامعباس توسلی متأثرمان کرد.nبا نام غلامعباس توسلی در سالهای انقلاب (و شاید اندکی پیش از پیروزی) آشنا شدم. در سالهای نخستین و به […]

تداوم فاجعه غزه و تظاهرات در برخی دانشگاههای ایران

کشنبه 15 دی 87 / 4 ژانویه 2009 nنیروی زمینی ارتش اسرائیل از صبح امروز از چند نقطه وارد شهر غزه شدند. نیروی نظامی زمینی و هوایی به پیشروی خود ادامه می دهند. جالب است که تا کنون مجامع جهانی و شورای امنیت نتوانسته است که اسرائیل را وادار به قطع حمله کند. حتی سازمان […]

آیت الله سید کمال حیدری چه می گوید و چه می خاهد؟

اشاره: متن زیر به قلم آقای علی اشرف فتحی است و از یکی از کاانل های تلگرامی در اینجا بازنشر می شود. nnnآیت‌ﷲ سید علی میلانی؛ فقیه ۶۸ ساله متولد کربلا و مقیم قم که دغدغه‌اش مباحث اعتقادی شیعه بوده است، در سایت اینترنتی خود درباره آیت‌ﷲ سید کمال حیدری؛ فقیه ۶۰ ساله متولد کربلا […]

یادی از مردی بزرگ و دوستی دانشمند

هنوز از اندوه مرگ خنیاگر موسیقی و ادب و فرهنگ دیرپای ایران زنده یاد محمدرضا شجریان رها نشده ایم که تألم خبر مرگ عزیزی دیگر از مردان بزرگ این یار یعنی دکتر غلامعباس توسلی متأثرمان کرد. با نام غلامعباس توسلی در سالهای انقلاب (و شاید اندکی پیش از پیروزی) آشنا شدم. در سالهای نخستین و […]

تداوم فاجعه غزه و تظاهرات در برخی دانشگاههای ایران

کشنبه 15 دی 87 / 4 ژانویه 2009 نیروی زمینی ارتش اسرائیل از صبح امروز از چند نقطه وارد شهر غزه شدند. نیروی نظامی زمینی و هوایی به پیشروی خود ادامه می دهند. جالب است که تا کنون مجامع جهانی و شورای امنیت نتوانسته است که اسرائیل را وادار به قطع حمله کند. حتی سازمان […]

آیت الله سید کمال حیدری چه می گوید و چه می خاهد؟

اشاره: متن زیر به قلم آقای علی اشرف فتحی است و از یکی از کاانل های تلگرامی در اینجا بازنشر می شود. آیت‌ﷲ سید علی میلانی؛ فقیه ۶۸ ساله متولد کربلا و مقیم قم که دغدغه‌اش مباحث اعتقادی شیعه بوده است، در سایت اینترنتی خود درباره آیت‌ﷲ سید کمال حیدری؛ فقیه ۶۰ ساله متولد کربلا […]