رئیس جمهور فرانسه: احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست!

چهارشنبه ۲۷آذر ۸۷ / ۱۷ دسامبر ۲۰۰۸nامروز، طبق قرار قبلی، در جلسه ای برای عده ای ازدانش آموزان (بیش از صدنفر) در کیوسی سخنرانی کردم. محل سخنرانی آمفی تئاتر شهر بوده است. مانند جلسه قبل، حدود یک ساعت سخنرانی و پرسش و پاسخ طول کشید. تا حدودی همان مطالب جلسه قبل را مرور کردم. پرسش […]