رئیس جمهور فرانسه: احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست!

چهارشنبه ۲۷آذر ۸۷ / ۱۷ دسامبر ۲۰۰۸ امروز، طبق قرار قبلی، در جلسه ای برای عده ای ازدانش آموزان (بیش از صدنفر) در کیوسی سخنرانی کردم. محل سخنرانی آمفی تئاتر شهر بوده است. مانند جلسه قبل، حدود یک ساعت سخنرانی و پرسش و پاسخ طول کشید. تا حدودی همان مطالب جلسه قبل را مرور کردم. […]

زندگی و آموزه های مهندس مهدی بازرگان

nnمروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت هفدهمnnدرآمدnپس از دیباچه ای که با عنوان زمینه های اجتماعی برآمدن جریان اصلاح دینی مدرن و دانشگاهی ارائه شد، اینک، گزارش این جریان را با گزارش زندگی نامه و آثار و افکار مهندس بازرگان آغاز می کنم.nبه دو دلیل معرفی جریان مصلحان مدرن و دانشگاهی […]