محرم، عزاداری و کاسبان مذهب

چندی پیش در آغاز اوج گرفتن پاندمی «کرونا» (کویدو – ۱۹) و ضرورت قرنطینه شدن شهر قم و اماکن زیارتی و به اصطلاح مذهبی، جنجالی درگرفت و عده ای رگ غیرت دینی شان سخت جنبید و فریاد «وااسلاما» سر داده و با هر نوع اعمال محدویت در چنان مکانهایی را برنتافته و مخالفت کردند. هرچه […]