شعار در دانشگاه: عامل تبعیض و فساد – محمود احمدی نژاد

دوشنبه ۱۸ آذر ۷۸ / ۸ دسامبر ۲۰۰۸ دیروز به دعوت انجمن های اسلامی دانشگاههای تهران(تحکیم وحدت) یک گردهمایی و راهپیمایی بزرگی به مناسبت ۱۶ آذر در محوطه دانشگاه تهران برگزار شد. خبر گزاریها جمعیت را سه تا چهار هزار نفرگفته اند، البته این در حالی بود که نیروی انتظامی و حراست دانشگاه مانع از […]