گویا تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آینده از الان روشن است

يکشنبه ۱۷ آذر۸۷ / ۷ دسامبر ۲۰۰۸n۱nاز آن جا که جلسه «سی سال قانون گذاری و نظارت» طرح بحث «تشکیل دولت وحدت ملی» بود و هاشمی رفسنجانی نیز همراه علی لاریجانی و ناطق نوری از آن حمایت کرد و چند روز بعد آقای کرباسچی دبیر کل کارگزاران سازندگی در اجلاس کنگره آن حزب نیز همین […]