سه آموزه از یک معلم

امروز ۲۹ خرداد است. سالروز رحلت زنده یاد دکتر علی شریعتی. ۴۳ سال از آن روز تلخ و غمناک گذشته است. هرگز از یاد نمی برم صبح روزی که خبر درگذشت شریعتی در خارج از کشور را در قم شنیدم! هنوز تلخی آن را در خود حس می کنم. داستان آن را در خاطرات پیش […]