پیام تبریک احمدی نژاد به اوباما و توصیه به عمل به تعالیم پیامبران!

جمعه 17 آبان / 7 نوامبر 2008 n1nدر سایت روز امروز خواندم که نشریه «شهروند امروز» توقیف شد .خبر دردناکی بود. تنها نشریه قابل توجه و مفید همین نشریه بود که کمی فضا را تلطیف و تعدیل می کرد. خامنه ای دیروز سخنرانی شدیدالحنی کرده ازدولت دفاع جانانه کرده و مطبوعات را تحت عنوان «بی بند باری» علیه دولت محکوم کرده است. در پی آن اولین قربانی این تهاجم خامنه ای شهروند امروز شده که به بهانه مخالف و سیاه نمایی علیه دولت تعطیل شده است. nاین رفتار کاملا یاد برخورد با مطبوعات در اردیبهشت 79 را زنده می کند که طی چندروز بیش از بیست روزنامه و مجله بسته شدند. اما این بار ماجرا کمی عجیب و غیر منظره بود. چرا که این بار اصولگرایان تند رو بودندکه علیه احمدی نژاد و دولت محبوب خامنه ای بودند که مخالفت خود را علنی کردند وزیر کشور محبوب خامنه ای و احمدی نژاد را با استیضاح و رسوایی برکنار کردند به نظر می رسد که خامنه ای خود را کنار کشیده و عملا استیضاح کنندگان را در اقدام خود آزاد گذاشته است و گرنه قطعا استیضاح صورت نمی گرفت و یا رأی نمی اورد. حال در این میان چنین دفاعی از دولت برای چیست؟ به نظر می رسد خامنه ای احساس کرده است که احمدی نژاد و دولت بی نیاز او در معرض سقوط است. به ویژه که استیضاح کنندگان اعلام کرده اند وزیر کشاورزی را استیضاح می کنند و اگر چنین شود و ادامه پیدا کند، با توجه به قانون اساسی، دولت احمدی نژاد از اکثریت می افتد و باید بار دیگر از مجلس رأی اعتماد بگیرد و این روند قطعا به سقوط دولت منجر خواهد شد. خامنه ای می بیند که سقوط احمدی نژاد ارکان نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را لرزان می کند و لذا به میدان آمده است تا دولت را حفظ کند و البته این بار مخاطبانش اصولگرایان انقلابی اند نه اصلاح طلبان لیبرال. احتمال دارد برخی مطبوعات اصولگرا نیز توقیف شوند. اما در عین حال به نظر می رسد که این حرکت خامنه ای با انتخابات آمریکا و انتخاب اوبامای حقوق بشری نیز بی ارتباط نباشد.nچرا که وی می داند پس از این رژیم ایران بیش از این رژیم ایران بیش از بیش تحت فشار قرار خواهد گرفت. به این ترتیب باید گفت چه بخاطر داخلی و چه به لحاظ خارجی، آقای خامنه ای برای نظام احساس تزلزل و خطر می کند و این برخورد کاملا از روی ترس و خطر است و نه قدرت. با این همه، چنین اقداماتی در آستانه صدور اطلاعیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران، شگفت انگیز و کاملا نسنجیده است.n2nآقای احمدی نژاد با ارسال پیامی انتخاب اوباما را به وی تبریک گفته و به وی توصیه کرده است به تعالیم انبیاء الهی عمل کند و از جمله به خانواده اهمیت بدهد و در تعالی آن بکوشد (نقل به مضمون). این را می گویند «سنگ پای قزوین»! کسی که در داخل کشور و در مدت زمامداری اش نه تنها به تعالیم انبیاء اهمیتی نداده، بلکه پیوسته آنها را نقض کرده و می کند، آنگاه از رئیس جمهوردیگری می خواهد به تعالیم انبیاء عمل کند! با این حال باید گفت این کار احمدی نژاد یک تابوشکنی است چرا که تاکنون در جمهوری اسلامی مقامی به رؤسای جمهور آمریکا تبریک نگفته است.n 3 nطبق گزارش ها شیعیان عراق (قطعا گروهی از شیعیان) با صدور اطلاعیه ای از انتخاب اوباما استقبال کرده و او را زمینه ساز ظهور حضرت مهدی شمرده اند. استناد انها به حدیثی است که طبق نقل آنها حضرت علی از ظهور یک سیه چرده خبر داده که فرماندهی بزرگترین ارتش دنیا را برعهده می گیرد و او مقدمات ظهور را فراهم می کند. به راستی جهل چه می کند! nیادداشت های روزانه – قسمت سی و سومnیکشنبه 21 اردیبهشت 99nnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message