بیانه جمعی از فعالان ملی – مذهبی در سوگ دکتر فریبرز رئیس دانا یاور کارگران و زحمتکشان

صدای کارگران و زحمتکشان خاموش شد ارغوان! این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است؟ اینچنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید ارغوان پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر وز سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم […]

شادباش نوروزی؛ مراقب خودتان باشید!

شاید دو دهه ای است که این جمله باب شده است: «مراقب خودتان باشید»! معمولا این جمله توصیه ای در دیدارها و گفتگوهای دو نفره و حتی در تلفن بین افراد رد و بدل می شود. nاما از شما چه پنهان! من هرگز از این جمله خوشم نمی آمد. یعنی چه مراقب خودتان باشید؟! بارها […]

اپیدمی کرونا و طرح مسئله «شر» در گفتگو با عبدالکریم سروش

زیتون- طاهاپارسا: ویروس کرونا در ایران برای نخستین بار در «شهر مقدس قم» شناسایی شد و از این شهر به سراسر ایران گسترش یافت. جایگاه مقدسی که دهه‌هاست جمهوری اسلامی و بخشی از روحانیت شیعه برای شهر قم ساخته بود، در یک لحظه به سلاحی در دست مخالفان تبدیل شد و در رسانه‌های اجتماعی، بی‌پرواتر […]

بیانه جمعی از فعالان ملی – مذهبی در سوگ دکتر فریبرز رئیس دانا یاور کارگران و زحمتکشان

صدای کارگران و زحمتکشان خاموش شد n nارغوان! nاین چه رازیست که هر بار بهار nبا عزای دل ما می آید؟ nکه زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است؟ nاینچنین بر جگر سوختگان nداغ بر داغ می افزاید nارغوان پنجه خونین زمین nدامن صبح بگیر nوز سواران خرامنده خورشید بپرس nکی بر این دره […]