دو اندیشه راهبردی در بیانیه اخیر موسوی

مهندس موسوی بالاخره پس از حدود نه سال سکوتش را شکست. او در این چهل سال نشان داده است که بیشتر اهل سکوت است تا فریاد. به هر تقدیر چنین می نماید که بیانیه کوتاه او در باره تحولات اخیر از دو جهت مهم می نماید. یکی به دلیل مضامین و محتوای آن و دیگر […]

قرآن داعشی در دادگاه ویژه روحانیت

اخیرا فردی که گفته شده است استاد ادبیات عرب و تفسیر است در تلویزیون جمهوری اسلامی با استناد به آیه 33 سوره مائده ادعا کرده است که معترضان خیابانی اخیر در ایران مصداق محارب یعنی موضوع آیه یاد شده اند و از این رو باید دست و پایشان را قطع کرد و به تعبیر ایشان […]

قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه ایران؛ کارنامه مشترک خامنه ای و احمدی نژاد

ادامه یادداشت مورخ 7 مهر 87 4 در همین ارتباط (در ارتباط با سخنان احمدی نژاد مبنی بر آزادی مطلق در ایران) خانم مسیح علی نژاد به عنوان روزنامه نگار و فعلا مقیم انگلیس دست به کار جالبی زده است. وی با انتشار مقاله ای گفته است در ایران به کتاب او اجازه نشر نمی […]

بیانیه جمعی از نواندیشان دینی در محکومیت خوانش داعشی قرآن

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است: قرآن که باید چشمۀ رحمت و کتاب هدایت باشد در دست ستمکاران و جاهلان خشک مغز به پرچم قساوت و خشم و ابزار کشتار مردمان تبدیل می شود. اینکه تلویزیون حکومتی ایران (برنامۀ دوشنبه پنجم آذر ۱۳۹۸) اعتراض حق […]

دو اندیشه راهبردی در بیانیه اخیر موسوی

مهندس موسوی بالاخره پس از حدود نه سال سکوتش را شکست. او در این چهل سال نشان داده است که بیشتر اهل سکوت است تا فریاد. به هر تقدیر چنین می نماید که بیانیه کوتاه او در باره تحولات اخیر از دو جهت مهم می نماید. یکی به دلیل مضامین و محتوای آن و دیگر […]

قرآن داعشی در دادگاه ویژه روحانیت

اخیرا فردی که گفته شده است استاد ادبیات عرب و تفسیر است در تلویزیون جمهوری اسلامی با استناد به آیه 33 سوره مائده ادعا کرده است که معترضان خیابانی اخیر در ایران مصداق محارب یعنی موضوع آیه یاد شده اند و از این رو باید دست و پایشان را قطع کرد و به تعبیر ایشان […]

قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه ایران؛ کارنامه مشترک خامنه ای و احمدی نژاد

ادامه یادداشت مورخ 7 مهر 87 n 4nدر همین ارتباط (در ارتباط با سخنان احمدی نژاد مبنی بر آزادی مطلق در ایران) خانم مسیح علی نژاد به عنوان روزنامه نگار و فعلا مقیم انگلیس دست به کار جالبی زده است. وی با انتشار مقاله ای گفته است در ایران به کتاب او اجازه نشر نمی […]

بیانیه جمعی از نواندیشان دینی در محکومیت خوانش داعشی قرآن

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:nnقرآن که باید چشمۀ رحمت و کتاب هدایت باشد در دست ستمکاران و جاهلان خشک مغز به پرچم قساوت و خشم و ابزار کشتار مردمان تبدیل می شود.nnاینکه تلویزیون حکومتی ایران (برنامۀ دوشنبه پنجم آذر ۱۳۹۸) اعتراض حق خواهانه شهروندان […]