قرآن داعشی در دادگاه ویژه روحانیت

اخیرا فردی که گفته شده است استاد ادبیات عرب و تفسیر است در تلویزیون جمهوری اسلامی با استناد به آیه 33 سوره مائده ادعا کرده است که معترضان خیابانی اخیر در ایران مصداق محارب یعنی موضوع آیه یاد شده اند و از این رو باید دست و پایشان را قطع کرد و به تعبیر ایشان «زجرکش شان» کرد. از آنجا که شماری قابل توجهی از آگاهان به قرآن و موضوعات قرآنی و فقهی از جمله برخی عالمان دینی به این اراجیف پاسخ داده اند من دیگر سخنی در این باب نمی گویم.
اما با شنیدن این سخنان به یاد کیفرخواست خودم در دادگاه ویژه روحانیت تهران افتادم که در اواخر شهریور ماه 1379 برگزار شد و در نهایت به صدور حکم اعدام و دو سال حبس منتهی شد. آن زمان داعشی پیدا نشده بود ولی اخیرا دیدم که در باره اسلام شناسی و قرآن پژوهی شخص یاد شده تعبیر «تفکر داعشی» به کار برده اند که صد البته تعبیر به جا و درستی است. اما باید توجه داشت که تفکر داعشی و به تعبیر دقیق تر «قرآن داعشی» اختصاص به این حضرت ندارد بلکه در روحانیت حاکم قدرتمند است و به رسمیت شناخته شده است. گواه آن آیاتی است که آقای شیخ محمدابراهیم نکونام در مقام دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت تهران در باره من مورد استفاده قرار داده و در واقع مرا و افکار مرا مصداق آن آیات دانسته و به طور تلویحی خواهان مجازات تعیین شده در قرآن برای من شده است. برای آگاهی علاقه مندان قسمت نخست کیفرخواست را در اینجا می آورم. گفتنی است که متن کامل کیفرخواست مفصل در کتاب «از برلین تا اوین» من منتشر شده است. ضمنا ترجمه آیات را در پایان می آورم.

بسم الله الرحمان الرحیم
قال الله تبارک و تعالی – لَئِن لَم یَنتَهِ المنافقون والّذین فی قلوبِهم مَرََض والمُرجِفونَ فی¬المَدینهِ لَنُغرِیَّنَکَ بِهِم ثُّمَ لا یَجاوَرونَکَ فیها الّا قَلیلا – اَینَ ماثُقِفوا اُخِذوا و قُتِّلوا تَقتَیلا – سُنّهَ للهِ فی¬الّذینَ خَلَوا مِن قَبلُ و لَن تَجِدَ لِسُنّهِ لله تَبدیلا (احزاب آیات 60 – 61 – 62

ریاست محترم دادگاه ویژه روحانیت
سلام علیکم
در پرونده پیوست به کلاسه 78/4657/ و/4 آقای میرزا حسن یوسفی جیردهی مشهور به یوسفی اشکوری فرزند محمد هاشم اهل رودسر ساکن تهران، متأل، 51 ساله، به ظاهر روحانی، عضو هیأت تحریریه مجله مجله ایران فردا زندانی با قرار بازداشت موقت از تاریخ 15/5/79 متهم است به:
الف – توهین به مقدسات اسلام و انکار و رد ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و احکام جاودانه قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزائی اسلام و قرآن و همچنین مصاحبه با برخی رادیوهای بیگانه و انکار جاودانگی احکام اسلام و قرآن (موضوع مسئله اول القول فی الارتداد تحریرالوسیله حضرت امام «رض» و ماده 513 قانون تعزیرات)
ب – محاربه و افساد فی¬الارض و اقدام علیه امنیتت کشور از طریق شرکت و سردمداری جمعیتی که با شعار تغییر نظام دینی فعالیت نموده و شرکت در کنفرانس خفت بار برلین و ایراد سخنرانیهای ضد نظام و شرکت در جلسه سازمان فدائیان خلق (شاخه اکثریت) در برلین و اقدامات مشابه دیگر در خارج از کشور (موضوع مواد 186 و 498 از قانون مجازات اسلامی)
ج – فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب به منظور تشویق اذهان عمومی از طریق سخنرانی، نوشتن مقاله و مصاحبه با نشریات و رادیوهای بیگانه (موضوع مواد 500 و 698 قانون مجازات اسلامی)
د – اهانت و افتراء به حضرت امام «رض» از طریق نسبت دادن مطالب کذب به معظم له (موضوع مواد 514 و 697 قانون مجارات اسلامی)
ه – هتک شدید حیثیت روحانیت از طریق ارتکاب
ترجمه آیات: اگر منافقان و کسان که در دلهایشان مرضی است و آنان که در مدینه خبرهای اضطراب آور پخش می کنند دست برندارند، حتما تو را بر ضد آنان بر می انگیزیم، سپس در شهر جز اندکی در جوار تو نخواهند بود / در حالی که مورد لعنت باشند، هرکجا یافت شوند دستگیر می شوند و به سختی مجازات می شوند به قتل می رسند / خدا سنتش را در نسل هایی که پیش تر درگذشتند چنین جاری ساخته است، و برای سنت خدا هرگز دگرگونی نخواهی یافت. ترجمه صالحی نجف آبادی
شنبه 9 آذر 98

Share:

More Posts

Send Us A Message