یک بار هم که شده صادق باشید

به دلایلی تصمیم نداشته و ندارم در اینجا به موضوعات حاد سیاسی روز ورود کنم بلکه علاقه دارم از این مجال استفاده کرده عمدتا به مباحث تئوریک تر و حداقل از نظر خودم مفیدتر بپردازم اما چه باید کرد در این روزهای سخت و لحظات خشم و خشونت و ستمی که بر مردم وطن ما […]

مسئله شر ایرانی؛ خدا کجا بود؟

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای یاسر میردامادی است که در تاریخ 24 نوامبر 2019 در سایت بی بی سی منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. یاسر میردامادی پژوهشگر فلسفه و دین، در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به انتشار کتابی درباره “مسئله شر” به زبان فارسی به “شر” در ادبیات […]

یک بار هم که شده صادق باشید

به دلایلی تصمیم نداشته و ندارم در اینجا به موضوعات حاد سیاسی روز ورود کنم بلکه علاقه دارم از این مجال استفاده کرده عمدتا به مباحث تئوریک تر و حداقل از نظر خودم مفیدتر بپردازم اما چه باید کرد در این روزهای سخت و لحظات خشم و خشونت و ستمی که بر مردم وطن ما […]

مسئله شر ایرانی؛ خدا کجا بود؟

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای یاسر میردامادی است که در تاریخ 24 نوامبر 2019 در سایت بی بی سی منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. n nیاسر میردامادی پژوهشگر فلسفه و دین، در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به انتشار کتابی درباره “مسئله شر” به زبان فارسی به “شر” در […]