آیا از قرآن یک «صدا» شنیده می شود؟

درآمد چندی پیش نوشتاری از من با عنوان «طالقانی و «بازگشت به قرآن»» در زیتون منتشر شد. در پی آن برخی افراد صاحب نظر و آگاه به موضوع از جمله دوستان ارجمند آقایان مهندس عبدالعلی بازرگان و دکتر فرهاد بهبهانی و برخی کاربران در کامنت ها در این باب اظهار نظر کرده و پرسش ها […]