طالقانی و «بازگشت به قرآن»

درآمد شهریور امسال (1398) چهلمین سالگشت درگذشت زنده یاد آیت¬الله سید محمود علایی طالقانی است. او در نوزدهم شهریور 1358 از این جهان فانی به جهان باقی رخت کشید. مرگ وی در سپیده دم پس از پیروزی انقلاب ایران و در آغاز شکل گیری نظام نوپای جمهوری اسلامی و تأسیس نهادهای آن، ضایعه بزرگ و […]

طالقانی و «بازگشت به قرآن»

درآمدnشهریور امسال (1398) چهلمین سالگشت درگذشت زنده یاد آیت¬الله سید محمود علایی طالقانی است. او در نوزدهم شهریور 1358 از این جهان فانی به جهان باقی رخت کشید. مرگ وی در سپیده دم پس از پیروزی انقلاب ایران و در آغاز شکل گیری نظام نوپای جمهوری اسلامی و تأسیس نهادهای آن، ضایعه بزرگ و جبران […]