نظریه رؤیاهای رسولانه و مسئله اعتبار و معنای متن

اشاره: این مقاله ب قلم محسن آرمین است و پیش از این در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود چکیده: در این نوشتار کوشیده‌ایم نشان دهیم ۰اولاً؛ بر اساس نظریه رؤیاهای رسولانه قرآن از سه بخش تشکیل شده است:‌ ۱- روایت پیامبر از رؤیاهای خویش که می‌پذیریم روایت‌های صادقانه‌‌ای است. ۲-تعبیر […]

نظریه رؤیاهای رسولانه و مسئله اعتبار و معنای متن

اشاره: این مقاله ب قلم محسن آرمین است و پیش از این در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شودnچکیده:nnدر این نوشتار کوشیده‌ایم نشان دهیمnn۰اولاً؛ بر اساس نظریه رؤیاهای رسولانه قرآن از سه بخش تشکیل شده است:‌nn۱- روایت پیامبر از رؤیاهای خویش که می‌پذیریم روایت‌های صادقانه‌‌ای است.nn۲-تعبیر پیامبر از رؤیاهای خویش که […]

بیانیه تحلیلی جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در نقد قانون «توهین به مقدسات»

تن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است: با کمال تأسّف در روزهای اخیر شاهد بودیم که هم‌وطن جوانی به نام علیرضا شیرمحمّدعلی، که به اتّهام «توهین به مقدّسات» و نیز «توهین» به برخی مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده بود، در زندان بدنام فشافویه به […]