آیا انقلاب بهمن اسلامی بود؟

این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند.nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=wzzFK_RrdJo

انقلاب 57 «اسلامی» نبود

n n n n چهل سالگی انقلاب گفت‌‌و‌گو با حسن یوسفی اشکوری: انقلاب ۵۷ “اسلامی” نبود n nn n nnستم و خشونت نظام‌مند در چهاردهه حکومت‌داری جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ باعث شده است که انتقاد از این حکومت مستقیماً به انتقاد از انقلاب ترجمه شود و فعالان انقلاب، به ویژه در شرایط بحرانی کنونی و در […]

اسلام و روحانیت؛ برندگان و یا بازندگان انقلاب؟

اشاره» این مقاله در سایت دویچه وله منتشر شده است. پاسخ اجمالی پاسخ کوتاه من به پرسش عنوان نوشتار این است که اسلام و روحانیت شیعه با پیروزی انقلاب ایران در سال 57 در آغاز برنده می نمودند ولی در اوج پیروزی روند زوال آغاز شد و حداقل تاکنون بازنده شمرده می شوند. آنچه در […]

اسلام و روحانیت؛ برندگان و یا بازندگان انقلاب؟

اشاره» این مقاله در سایت دویچه وله منتشر شده است.nnپاسخ اجمالیnnپاسخ کوتاه من به پرسش عنوان نوشتار این است که اسلام و روحانیت شیعه با پیروزی انقلاب ایران در سال 57 در آغاز برنده می نمودند ولی در اوج پیروزی روند زوال آغاز شد و حداقل تاکنون بازنده شمرده می شوند. آنچه در پی می […]