پاسخ هایی برای اندیشیدن 114- پاسخ به چند نکته در حاشیه مقاله «آیا قیام مسلحانه . . .؟»

اشاره: متن زیر پاسخ من به چهار کامنت است در حاشیه مقاله «آیا قیام مسلحانه جایز بوده است؟» که اخیرا در وب سایت زیتون منتشر شده است. اول: با سلام. این نوشتار بسیار جالب و خواندنی است. البته من متوجه نشدم که کدام قسمت با مراجعه به تاریخ و کدام قسمت از نقل و قول‌های […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 114- پاسخ به چند نکته در حاشیه مقاله «آیا قیام مسلحانه . . .؟»

اشاره: متن زیر پاسخ من به چهار کامنت است در حاشیه مقاله «آیا قیام مسلحانه جایز بوده است؟» که اخیرا در وب سایت زیتون منتشر شده است.nاول:nبا سلام. این نوشتار بسیار جالب و خواندنی است. البته من متوجه نشدم که کدام قسمت با مراجعه به تاریخ و کدام قسمت از نقل و قول‌های مذهبیی است.nاول […]