پاسخ هایی برای اندیشیدن 109- شریعتی، غرب و حکومت مذهبی

اشاره: متن زیر پاسخ به پرسش دوستی به نام امیر است که بار دیگر به پاسخ قبلی ام در پایان جستار بیست و نهم در سایت زیتون پاسخ داده و من نیز شرحی در مقام پاسخ ارائه داده ام.nnسلام خدمت جناب اشکوری عزیز. تشکر مجدد از جوابتانnاز قضا این روزها مصادف با چهل سالگی انقلاب […]