به عبارت ديگر، مصاحبه‌اى با شبكه بي بي سي

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب “از برلین تا اوین”nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Stblokmq2TM

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message