پاسخ هایی برای اندیشیدن 105- پاسخی به یک کامنت در ارتباط با مقاله «تاریخ نگاری یک سویه

اشاره: متن زیر کامنت دوستی ناشناخته به نام «آتوسا»ست که در پای مقاله «تاریخ نگاری یک سویه در توجیه مظالم اسرائیل» من منتشر شده در «زیتون» نوشته و من نیز در همانجا پاسخ داده ام و اکنون هر دو در اینجا بازنشر می شود. nnآقای اشکوری با ادب؛ما فکر می کردیم اسرائیل فی البداهه وتوسط […]

شریعت و مجازات اعدام – گفتگو با حسن یوسفی اشکوری

اشاره: این متن در تاریخ 26 دی ماه 96 در سایت رادیو زمانه منتشر شده است.nn1. در محکمه‌های اسلامی زایل کردن حق زندگی و دادن حکم اعدام معمولا با خونسردی و به صورت یک عمل ساده صورت می‌گیرد. علت چیست؟ چرا زندگی حرمت و ارج لازم را ندارد؟nn پاسخ:nnدر فکر و شریعت اسلام سه چیز […]